rode_kors_stoet

FONDENS FORMÅL.

Fonden støtter udvikling, styrkelse og opretholdelse af aktiviteter af omsorgs- og velfærdsmæssig karakter over for medborgere med særlige behov, især ældre, socialt udsatte personer, handicappede samt børn og unge i den gamle Hobro kommune.

Fonden kan således bl. a. bevilge midler til:

  1. Forsøgstiltag indenfor udvikling af omsorg og velfærd for grupper med særlige behov i den gamle Hobro kommune.
  2. Indførelse eller anskaffelse af længerevarende velfærdsforanstaltninger, der ikke omfattes af det offentliges forpligtelser, til beboere med særlige behov på institutioner i den gamle Hobro kommune.
  3. Initiativer til opnåelse af lettelser og forbedring i tilværelsen, herunder f. eks. anskaffelse af praktiske hjælpemidler for hjemmeboende i den gamle Hobro kommune med særlige behov, hvor forpligtigelsen hertil ikke påhviler det offentlige. Herunder kan også ydes støtte til foranstaltninger af kortere varighed.
  4. Enkeltpersoners igangsættelse og udvikling af omsorgs- og velfærdsfærdsaktiviteter til fordel for medborgere i den gamle Hobro kommune omfattet af fondens øvrige formål.

ANSØGNING OM TILDELING AF FONDSMIDLER.

Ansøgning om tildeling kan foregå ved direkte udfyldelse i ét af nedenstående skemaer, som herefter printes ud, påføres letlæselig underskrift og sendes pr. post til fonden.

HVORNÅR UDLODDES DER FONDSMIDLER.

Ansøgninger om større beløb vil normalt blive behandlet i april og oktober måned, mens ansøgninger om mindre beløb vil kunne ekspederes året rundt.

Ansøgningsskemaet kan udfyldelse, printes samt underskrives og derefter sendes pr. post til fondens formand.

Jørgen Kristensen
Søndre Ringvej 8A,
9500 Hobro
Tlf. 98 52 04 49.